Vägarnas konung

Vägarnas konung


Under 1960-talet blev lastbilen så det allra viktigaste transportmedlet. Det berodde i stor utsträckning på dess flexibilitet och på det faktum att det fanns en utbyggd nationell och internationell infrastruktur i form av vägar som gjorde lastbilstransporterna snabba, säkra och effektiva.

1960-talet var med andra ord ett bra årtionde för bilförarna. I Sverige lanserades certifierade

säkerhetshytter. Förarhytterna utrustades med fjädringssystem i gummi, förarna njöt av att sitta på fjädrande säten, och de nya höga F/COE-hytterna gav en enastående sikt.

Luta er nu bekvämt tillbaka och läs mer om Volvolastbilarna under 1960-talet.