F10 och F12

F10 och F12


Lastbilarna F10 och F12 lanserades 1977 och blev snart den största framgång Volvo någonsin haft. Fram till i mitten av 1990-talet hade över 200 000 lastbilar totalt tillverkats av denna serie. Den ledning som hade uppnåtts med F10/F12 måste därför försvaras genom fortlöpande förbättringar och moderniseringar.

Ett ultramodernt chassikoncept
När F10/F12 lanserades hade en stor del av komponenterna, till exempel chassit, övertagits från N-lastbilarna från 1973. Nu beslöt man att komplettera den unika hytten och den nya filosofin bakom F10/F12 med ett mycket modernt chassikoncept, som skulle lanseras 1983.

Man talar sällan om hur stora skillnaderna egentligen var mellan de tre generationer (från 1977, 1983 respektive 1987) som utgjorde de avgränsade modellerna F10/F12 inklusive F16 från 1987. Förbättringarna och produktegenskaperna från 1983 var nästan lika viktiga som när själva konceptet med lastbilsserier skapades 1977.

Bättre transportekonomi
Utseendet på de nya lastbilarna var definitivt annorlunda, beroende på den större vindrutan och det högre taket på både daghytten och sovhytten. (Även Globetrotter-hytten fanns naturligtvis från 1983 med en större vindruta.) Hyttens nya form gjorde att lastbilen fick ett modernare utseende jämfört med den första, något lådformade, hyttmodellen med sitt platta tak.

Men den påtagligt ändrade hytten var inte den största förnyelsen av F10/F12 1983. Största förändringen låg i stället i chassikomponenternas minskade vikt och de nya effektivare bränsletankarna, som bidrog till bättre transportekonomi.

Ytterligare förbättringar
Volvo hade särskilt utvecklat fjädringen, med hjälp av ny parabelfjädring. Det gjorde att förarens sittkomfort ökade, att varorna skyddades och att chassivikten minskade.
Andra förbättringar var en ny generation med både 10- och 12-liters motorer av förbättrad design som förlängde motorernas livslängd och gjorde dem tillförlitligare. Motoreffekten var dock mer eller mindre oförändrad, precis som alternativen för växellådan, medan navreduktionsaxlarna som hade introducerats året före var effektivare än den föregående generationen bakaxlar med navreduktion.

Elektriskt temperatursystem
Säkerheten och förarkomforten förblev oförändrad med ett undantag: Den integrerade luftkonditioneringen ersattes av ett automatiskt elektriskt temperatursystem, vilket innebar att förare av fjärrtransporter nu kunde köra från nordligaste Sverige till södra Europa, utan att någonsin behöva ändra värmeinställningen. Föraren ställde bara in värmarens/luftkonditioneringens reglage på ett visst antal grader i hytten och kunde sedan, glad och avslappnad, köra vidare i ett perfekt klimat.

Ett extra komforttillbehör var också den bränsledrivna värmaren, som kunde användas när lastbilen stod still. På så sätt kunde föraren sova i ett perfekt klimat och vara helt utvilad efter en god natts sömn. Det är också en viktig trafiksäkerhetsaspekt!