Miljöhänsyn

Miljöhänsyn


Under 1980-talet blev lastbilarna än mer sofistikerade. De flesta hytter byggde på Volvo F10/F12/Globetrotter. Motorerna förbättrades. De blev starkare och framför allt miljövänligare. Tack vare den ökade användningen av luftfjädringssystem blev livet betydligt behagligare för både vägar, varor och förare.

Ny lagstiftning och den fortlöpande internationella harmoniseringen gjorde att lastbilarna inte bara var optimalt effektiva som enda transportmedel, utan att de även kunde användas i kombination med andra transportmedel, som järnvägen, skeppsfarten och flyget.

Läs mer om Volvos sofistikerade lastbilar på 1980-talet.