ECT och FL6 Hybrid

ECT och FL6 Hybrid


I över 25 år har Volvo tillverkat lastbilar med miljön i åtanke. För designprocessen har detta inneburit att motorn både har uppfyllt de lagliga kraven och Volvoformgivarnas strävanden när det gäller motorutsläpp, buller, bränsleeffektivitet, nettovikt (vilket bidrar till stor lastkapacitet och god transporteffektivitet) och flera andra faktorer.

ECT - Miljökonceptlastbilen
Om man vill värna om befolkningens välfärd och goda hälsa, är hänsynen till miljön av största vikt inför framtiden. Därför beslöt Volvo i början av 1990-talet att skapa en miljökonceptlastbil, "Environmental Concept Truck" (ECT). Den skulle tjäna som en testplattform för de idéer som skulle införlivas i Volvos framtida serietillverkade lastbilar i olika viktklasser.

Arbetet ägde rum i en särskild projektorganisation, som hade full frihet att skapa det absolut miljövänligaste varutransportfordon som någonsin har designats. Ganska snart beslöt man att inrikta sig på ett distributionsfordon för effektiv användning i stadsområden med mycket trafik.

Utformad för effektivitet
Man beslöt även för att inte bara inrikta sig på nollutsläpp och låga bullernivåer, utan även på en effektivare användning av fordonet. Det skulle minska antalet lastbilar och deras transportsträckor och samtidigt maximera lastkapaciteten i stort.

Eftersom man ville kombinera nollutsläpp i känsliga miljöer med möjligheten till långa körsträckor, valdes ett system med hybriddrift. För att minska vikten och dimensionerna på drivlinan och göra det möjligt att använda alla slags bränslen kombinerade man en gasturbin (utvecklad inom Volvo) med en elmotor. Tack vare elmotorns överlägsna vridmoment blev kraftöverföringen till drivhjulen väldigt enkel och effektiv.

Säkerhet och ergonomi

En viktig ambition var att underlätta körningen på trånga gator och runt tvära hörn. Därför valde Volvo en lösning med styrning på alla hjul. Det gjorde det extremt lätt för föraren att hantera lastbilen.

Precis som i alla Volvofordon var förarutrymmet både ergonomiskt och säkert, med en låg hytt (som blev ännu lägre tack vare att det inte fanns någon konventionell motortunnel), breda dörrar och extremt god sikt både framåt, åt sidorna och bakåt, tack vare ett tv-kamerasystem.

Maximal återvinning
En allt större del av dagens varutransporter rör färdigtillverkade produkter som är mycket fraktkänsliga. Tack vare optimerad luftfjädring och möjligheten att sänka och höja fordonet låg de väl skyddade i ECT. Volymen på det råmaterial som krävs för att tillverka ett fordon och den energi som krävs för att omvandla råmaterialet är enorm.

Därför beslöt Volvo att utforma fordonet så att nästan alla komponenter som behövdes till ECT kunde återanvändas om och om igen i nya lastbilar.

På väg mot effektivare fordon
ECT lanserades 1995 och skapade stort intresse. Den används inom Volvo för att skapa ännu effektivare serietillverkade fordon för framtiden. För att undersöka de lösningar som utarbetas med hjälp av ECT genomförs olika tester även i andra fordon. Ett sådant exempel är en rad hybriddrivna distributionsfordon (FL6), som används för dagliga distributionstransporter i Göteborg. Idag genomförs tester även med FM-lastbilar på motsvarande sätt.

Det är ett praktiskt test för att se om det är möjligt att skapa ekologiska och ekonomiska lösningar på kort sikt. Det skulle bidra till en bättre miljö i de känsliga storstäderna världen runt. Testerna genomförs just nu i laboratorier och i utvalda testfordon under full sekretess.