FLC

FLC


Det finns två markant olika typer av fordon inom det lätta lastbilssegmentet (cirka 7,5 tons totalvikt): små fordon, som har uppgraderats för att klara av större totalvikter och de "äkta" medeltunga lastbilarna, som har anpassats till lägre totalvikter med hjälp av lättare drivlinor och chassikomponenter.

Förarkomfort, utrymme och säkerhetsnivåer är av mycket god kvalitet. Lastbilarna håller i många år och används ofta av transportföretag som specialiserar sig på annat än transporter, men som ändå behöver effektiva, säkra och tillförlitliga transportlösningar.

Alltför låg utnyttjandegrad
Trenden har gått mot små transportfordon med jämförelsevis hög bränsleförbrukning, låg lastkapacitet och begränsad hänsyn till förarmiljön och utrymmet. Kompensationen har varit att inköpskostnaderna har varit låga för kunden och att fordonen kan användas för små varuvolymer. Vid en tidpunkt då det inte gick att utnyttja en stor lastkapacitet maximalt var det möjligen ett relativt snabbt och effektivt transportmedel.

Men den ineffektiva användningen av många fordon och den dåliga utnyttjandegraden av förarens, fordonets och naturens resurser är oekonomiskt och skadligt för vår miljö.

Nya vägledningssystem
Tack vare de datoriserade transportsystemen för vägledning och GPS (Globala positioneringssystem) kan stora fordon nu utnyttjas på ett bättre sätt. Det kommer förmodligen att minska användningen av ineffektiva små bensin- eller dieseldrivna fordon till förmån för medeltunga lastbilar av hög kvalitet och med stor lastkapacitet.

Hitta rätt viktklass
Under de senaste åren har Volvo inriktat sig på fordon från cirka 11 tons totalvikt och uppåt, med goda miljöegenskaper och relativt stor lastkapacitet. Samtidigt efterfrågade kunderna inte bara medeltunga och tunga lastbilar, utan även lättare lastbilar i viktklassen omkring 7,5 tons totalvikt. De är bl.a. mycket populära i flera europeiska länder.

De kunder som efterfrågade ett Volvofordon i den här viktklassen ansåg att fordonen från andra tillverkare inte uppfyllde deras krav. Lastbilen i fråga skulle vara lika bekväm och säker för föraren som FL6 samt ha tillräcklig lastkapacitet och vara kraftfullare än FL4. (Denna sorterades bort ur sortimentet 1989 på grund av motorns begränsade effekt på bara 3,6 liter.)

Den lättaste Volvolastbilen
1996 lanserades FLC ("Forward control, Low cab, for City transport", d.v.s. frambyggd, låg hytt, för stadstransporter). Den erbjöd äkta Volvokvalitet inom den lätta lastbilsklassen. Lastbilen utrustades i allmänhet med FL6:ans hytt, men den var kopplad till en mycket lättare drivlina. I den ingick en effektiv dieseldriven turbomotor med direktinsprutning och laddluftkylare och med bra miljöegenskaper, och den tillverkades av den självständiga motortillverkaren Perkins. Dessutom var FLC utrustad med mycket lätta och tillförlitliga chassikomponenter.

FLC var det lättaste fordonet i Volvos sortiment och det blev mycket väl mottaget av de kunder som framför allt bryr sig om transporteffektivitet, förarkomfort, långsiktig ekonomi och miljön. År 2000 introducerades det nya, ännu lättare FL-modellprogrammet.