IT-åldern

IT-åldern


Om 1980-talet hade varit lastbilens sofistikerade årtionde, var 1990-talet miljöns decennium. 

Ekipagen blev effektivare, och mot slutet av perioden introducerades Volvos Dynafleet 2.0. Med IT-lösningen Dynafleet har transportföretagen och förarna fått ett verktyg som kan öka effektiviteten och säkerheten på alla resor.

Renare utsläpp och låga bullernivåer var högsta prioritet. Motorerna förfinades, och i några fall lanserades helt nya motorer, till exempel den banbrytande Volvo D12.

Nu ska vi ta en närmare titt på Volvos förfinade lastbilssortiment från 1990-talet.