VN - 2002

VN - 2002

Trots att det finns ett gemensamt behov av effektiva transporter över hela världen, ser lastbilstraditionen i USA helt annorlunda ut än i övriga länder. När Volvo planerade sina amerikanska lastbilar för 2000-talet, ville man bevara de amerikanska lastbilarnas särdrag men samtidigt kombinera dem med komforten, ergonomin och säkerheten från Volvos europeiska FH-lastbil.

USA:s generösa längdföreskrifter
Transportlagstiftningen i USA skiljer sig i hög grad från den inom Europeiska Unionen. Den tydligaste skillnaden är Nordamerikas generösa längdföreskrifter, medan lastbilsekipagen i Centraleuropa inte får vara längre än 18 meter.

Det är skälet till att amerikanska lastbilar nästan alltid har en lång motorhuv framför hytten. Eftersom transporterna ofta går från kust till kust är många lastbilar utrustade med utomordentligt rymliga sovutrymmen.

Amerikanskt utseende, europeiska komponenter
Den amerikanska konventionella VN-lastbilen lanserades 1996 som efterföljare till Volvos Aero serie. Trots dess traditionella amerikanska utseende, med lång motorhuv och mycket stora sovutrymmen i fjärrlastbilarna, bygger den på

samma teknik och komponenter som den europeiska FH-serien. I VN (särskilt i den exklusiva versionen, 780) kombineras de bästa egenskaperna hos de amerikanska lastbilarna med ergonomin och säkerheten hos de bästa europeiska Volvolastbilarna.

Precis som med FH12 och FH16 (och FM- och NH-serierna) bygger VN på samma teknik och komponenter som den internationella Volvoserien. Den har fler tillval än någon annan Volvolastbil. Den kan utrustas med sex olika hytter, alltifrån en kort daghytt till flera olika typer av sovhytter, där den rymligaste i praktiken är ett "rullande hem".

Motorn, hytten och framaxelpositioner
VN har vanligen en Volvomotor (liknande, men inte identisk med den 11- eller 13-liters motor som används i till exempel FH eller FM), men den kan också utrustas med en kraftig 15-liters Cumminsmotor. VN finns att tillgå med två olika framaxelpositioner. På så sätt blir axeltrycksfördelningen perfekt för varje transportuppdrag.
VN-serien förnyades helt under 2002. VN-lastbilarna för fjärrtransporter fick då rymligare hytter med ökad komfort och en mer aerodynamisk front. Sedan 2005 kan VN fås med Volvos starka 16-liters motor.