Utrustad för det nya millenniet

Utrustad för det nya millenniet

2000-talet innebär många nya krav på lastbilar och lastbilstransporter. Även om hög effektivitet och låga kostnader fortfarande är de viktigaste målen måste också säkerhet, ergonomi, komfort och miljöhänsyn prioriteras högt.

De dieseldrivna lastbilarna kommer även i fortsättningen att vara det flexiblaste och effektivaste transportverktyget, men nya typer


av motorer kommer också att komplettera dieselmotorn för speciella arbetsuppgifter. Nya integrerade IT-system och ett ökat samarbete mellan olika transportformer (till exempel lastbilar, järnvägen, skeppsfarten och flyget) har dessutom gjort transportlösningarna ännu bättre.