History

Stora utmaningar

Vi är nu en bit in på 2000-talet och Volvos lastbilar har blivit mer kraftfulla, effektiva, bekväma, säkra och miljövänliga än någonsin tidigare.

Ekonomin har alltid varit i fokus för Volvos lastbilar, ända sedan den första lastbilen byggdes i februari 1928. I och med att världsekonomin har varit ganska skakig sedan slutet av 00-talet är kraven ännu högre i dag. Lastbilarna ska inte bara vara ekonomiska, ergonomiska och miljömässigt hållbara, utan dessutom fungera perfekt i ett helt integrerat system. Ett system där lastbilarna och alla samverkande transportmedel är skräddarsydda för jobbet i fråga.
Det innebär att tillverkarna (till exempel Volvo) måste ta ansvar för lastbilarna under hela livslängden. Att Volvo, med hjälp av servicesystemet, kan garantera åkeriet att lastbilen alltid är i perfekt skick. Och att lastbilstillverkaren kan garantera att det genom välplanerat underhåll går att undvika stillestånd.

Vi är ännu bara i början av 2010-talet. Det ser ut att bli ett lovande decennium, kanske med större utmaningar än någonsin tidigare …

Och det leder oss fram till i dag. Den historiska översikten avslutas nu med en sammanfattning av Volvos aktuella lastbilar.