Volvo Trucks Historia

Drivit utvecklingen framåt under decennier

Lastbilen har en spännande historia och dess betydelse som transportmedel ökar ständigt. När Volvo producerade den första lastbilen, i slutet av 1920-talet, betraktades den bara som ett komplement till hästdragna vagnar, tåg och sjötransporter.

I dag har lastbilen blivit det viktigaste transportmedlet för varutransporter, som är så avgörande för att det moderna
samhället ska fungera.

Här följer historien om våra lastbilar, indelad i tioårsperioder.
Som vi ser det är detta också historien om hur den moderna lastbilen har utvecklats.

Trevlig läsning!