Core values

Kärnvärden

Kvalitet
Kärnvärdet kvalitet är ett uttryck för vår målsättning att erbjuda pålitliga produkter och tjänster. Kundernas behov och förväntningar ska ligga till grund för allt som Volvo gör, från produktutveckling och tillverkning till leverans och kundsupport. Vi strävar efter att bli ledande när det gäller andelen nöjda kunder, och vår kundfokus bygger på de anställdas engagemang och delaktighet i kombination med en välfungerande processkultur. Detta bygger på en kultur där alla anställda är lyhörda och medvetna om vad som måste göras för att vi ska bli den bästa affärspartnern i branschen.

Säkerhet
En rad banbrytande säkerhetsdetaljer har med tiden gjort Volvo världsledande inom bilsäkerhet. Volvos säkerhetskoncept har utvecklats och omfattar nu säkerhet i ett större sammanhang - både säkerhet i interaktionen med andra förare och under arbete, samt förbättrad komfort och arbetsmiljö för förare och operatörer. Hög säkerhet är mycket viktig för effektiva transporter.
Miljöomsorg
Som en av världens största fordonstillverkare har vi ett ansvar för att minska våra produkters miljöpåverkan. Omsorg om miljön är tillsammans med kvalitet och säkerhet ett av Volvos kärnvärden. Vi tycker att det är självklart att våra produkter och vår verksamhet ska ha minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Vi arbetar för att ytterligare förbättra energieffektiviteten och minska emissionerna i alla delar av vår verksamhet med särskilt fokus på användningen av våra produkter. Vårt mål är att Volvokoncernen ska rankas som en ledare i vår bransch inom miljöomsorg. För att nå detta mål, strävar vi efter helhetssyn, kontinuerlig förbättring, teknisk utveckling och effektivt resursutnyttjande.