Thesis work

Exjobb

Varje år skrivs ett stort antal examensarbeten inom Volvokoncernen.

Att studenter gör examensarbeten hos oss är värdefullt både för studenterna, som får inblick i arbetslivet, och för företaget. Nya infallsvinklar, analyser och utvärderingar av verksamheten utvecklar vårt bolag.
För många studenter är examensarbetet den första kontakten med arbetslivet, och därför är det viktigt att den blir positiv. Ta chansen att komma med egna idéer om exjobb och sök efter befintliga på Job postings.