Student

Studentportalen

För Volvo är studentrelationer väldigt viktiga. Vi vill ta tillvara på den nyfikenhet och framåtanda som finns bland många studenter. På Volvo handlar mycket om människorna bakom arbetsuppgifterna. Därför är framtida kollegor och deras kompetenser en strategiskt viktig fråga för Volvokoncernen.

I den här sektionen hittar du information om hur vi samarbetar med studenter, högskolor, universitet och hur du som student har möjlighet att ta del av vad vi har att erbjuda.
Relationer med skolor och universitet
Förmågan att intressera och rekrytera nya kollegor med aktuell kompetens och kunskap är avgörande för att vi ska kunna utveckla, producera, marknadsföra och sälja de produkter och tjänster som våra kunder efterfrågar och det är därför en strategiskt viktig fråga.

Genom en rad olika samarbeten och aktiviteter strävar Volvo efter att skapa goda relationer och ständigt utbyta erfarenheter med skolor och universitet. Några exempel på dessa samarbeten och utbyten är ett stort antal praktikplatser, examensarbeten, internationella program för nyutexaminerade och aktiviteter på skolor och universitet.