Sett ur alla synvinklar

Sett ur alla synvinklar

Vad undersöker du när du köper reservdelar förutom prislappen och egenskaperna?

Här är några punkter som vi tycker är viktiga:

Kvalitet
Kvaliteten på en reservdel mäts i första hand i dess funktion och livscykel. Kvaliteten påverkas också av mekanikernas utbildning och erfarenhet, tillgängligheten i servicenätverket och logistiknätets effektivitet.

Tillgänglighet
Var hittar du reservdelar för lastbilsmodeller som inte längre tillverkas? Din Volvoåterförsäljare kan snabbt tillhandahålla de reservdelar du behöver för att hålla bilen rullande - ett åtagande som gäller minst 15 år efter att vi har slutat tillverka modellen.

 


Garanti
Vi anser att även enskilda reservdelar ska levereras med garanti. Det är därför som eventuella skador som orsakas av Volvos originaldelar ingår i garantin, om reservdelarna har monterats av en auktoriserad verkstad.

Perfekt passform
Reservdelar som är tillverkade specifikt för den aktuella lastbilen passar naturligtvis bäst. Genom att bara använda originaldelar minskar du den totala tiden för reparationer.