Fem kurser som gör skillnad

Fem kurser som gör skillnad.

Kurserna leds av mycket kvalificerade instruktörer som har lång erfarenhet av lastbils- och transportbranschen. Du uppfyller inte bara YKB-kraven utan ser också till att du får ut mesta möjliga av din Volvolastbil. Varje kurs är på sju timmar. Du kan välja alla kurser eller plocka ut de som passar dina behov.Effektiv körning

1. Effektiv körning

Dina förare är den enskilt viktigaste faktorn för att öka lönsamheten. Små förändringar i hur de planerar sin körning, använder bromsarna och utnyttjar fordonet ger normalt en bränslebesparing på upp till 10 procent. Direkt. Läs mer »

 

Trygga transporter

2. Trygga transporter

 Målet med den här kursen är att minska risken för olyckor som orsakas av felplacerad och dåligt säkrad last. Dessutom får förarna en inblick i hur transportbranschen är organiserad, samt hur de ekonomiska villkoren fungerar. Läs mer »


Transportbranschen och lagstiftningen

3. Transportbranschen och lagstiftningen

Kursen ger förarna en djupare förståelse av transportbranschen och yrkesförarens roll. De lär sig att uppnå maximal tillgänglighet och samtidigt organisera sitt arbete och ha koll på körtider och regler. Förarna får också lära sig hur de undviker stölder. Läs mer »

 Hälsa och första hjälpen

4. Hälsa och ergonomi

I den här kursen får förarna lära sig hur de gör för att leva hälsosamt och förebygga arbets- och belastningsskador. Det resulterar i färre förlorade arbetstimmar på grund av sjukfrånvaro eller skador. Läs mer »

Säker körning

5. Säker körning och kundfokus

Att 90 procent av alla olyckor orsakas av den mänskliga faktorn är alarmerande. I den här kursen används fallstudier för att ge en bättre förståelse av hur man kan undvika olyckor och minimera riskerna. Vet förarna vad de ska göra om de kommer till en olycksplats? Efter den här kursen gör de det. Kursen innehåller dessutom ett avsnitt om hur rätt kundbemötande kan stärka företagets anseende. Läs mer »