Säker körning


Säker körning

Säker körning och kundfokus


Flera decenniers forskning

Kursen bygger på den information som Volvo Lastvagnars haverikommission – Accident Research Team – sedan 1969 har samlat in från verkliga olyckor. Kursen tar upp riskmedvetenhet och sikt, samt hur lastbilens säkerhetsutrustning används på optimalt sätt. Kursen innehåller även kundbemötanden samt hur man agerar vid olycksplatser (larm, första hjälpen, HLR etc.)

Innehåll

• Huvudorsaker till olyckor
• Förhindra olyckor
• Körning under svåra förhållanden
• Kundbemötande
• Första hjälpen


 

Fördelar

  • Ökad riskmedvetenhet
  • Minskad risk för trafikolyckor och personskador
  • Minskad risk för skador på gods och egendom
  • Ökad säkerhet för förarna och andra trafikanter
 

Kursdetaljer

Kontakta din Volvoåterförsäljare för mer information om kursen och utbildningstillfällen. Klicka här för att hitta din närmaste återförsäljare.