Trygga transporter


Trygga transporter

Trygga transporter

 

Förbättrad transportsäkerhet

Målet med den här kursen är att hjälpa förarna att undvika böter och förhindra att olyckor inträffar på grund av felplacerad och dåligt säkrad last. Kursmaterialet bygger på Volvos omfattande forskning inom säkerhet. Krafterna som påverkar ett fordon i rörelse gås igenom samt användningen av olika typer av utrustning och reglerna för lastsäkring och godshantering. Kursen tar även upp ekonomi och hur förarna själva kan påverka resultatet positivt i företaget de jobbar för.

Innehåll

• Fördelning och säkring av last
• Grundprinciper – glidning, friktion och tippning
• Säkringsmetoder – surrning, förstängning och användande av klossar
• Nyttolast och lastfördelning
• Krafter som påverkar lasten
• Utrustning för lastsäkring
• Ansvar – lagstiftning och skyldigheter
• Lastsäkerhet
• Organisera arbetet
• Transportekonomi

 

Fördelar

  • Säkrare lasthantering
  • Ökad förar- och transportsäkerhet
  • Lägre kostnad för skadat eller förkommet gods och fordonsskador
  • Insikt om hur man kan förbättra företagets resultat
  • Ökad produktivitet
 


Kursdetaljer

Kontakta din Volvoåterförsäljare för mer information om kursen och utbildningstillfällen. Klicka här för att hitta din närmaste återförsäljare.