Transportbranschen och lagstiftningen


Transportbranschen och lagstiftningen

Transportbranschen och lagstiftningen


Djupare insikt och bättre förståelse

Kursen ger förarna en djupare förståelse av tillämpningen av lagstiftningen, som till exempel reglerna för kör- och vilotider, färdskrivaren, internationella transporter etc. Kursen tar även upp hur förarna kan skydda sig mot stöld, överfall, smuggling och andra brott.

Innehåll

• Tillämning av lagstifningen
• Arbetstid och färdskrivare
• Metoder för att förebygga brott

 

Fördelar

  • Bättre förståelse av branschen
  • Ligga steget före och uppfylla lagkraven för förare
  • Kunskap om hur man effektivt undviker stöld
  • Undvik böter – och sänk dina försäkringskostnader 
 

Kursdetaljer

Kontakta din Volvoåterförsäljare för mer information om kursen och utbildningstillfällen. Klicka här för att hitta din närmaste återförsäljare.