Det enkla sättet att sänka kostnaderna

Det enkla sättet att sänka kostnaderna

Med tjänsten Bränsle och miljö kan du se exakt hur det går för dina lastbilar och förare. Det tar bara några sekunder att generera rapporter utifrån ett brett urval av parametrar så att du kan sätta dig in i varför en viss förare förbrukar mer bränsle än en annan i precis samma lastbil. Det går därmed snabbare och enklare än någonsin att identifiera potentiella besparingar.


Med bränsleeffektiviteten i fokus

Med bränsleeffektiviteten i fokus

Bränsleeffektivitetsprotokollet ger snabbt en överblick över bränsleprestandan för förare och fordon. Utifrån en poängskala från 1 till 10 som presenteras med hjälp av färgkoder och siffror illustreras resultaten inom fyra huvudområden: förutseende och bromsning, användning av motor och växlar, hastighetsanpassning och stillastående.

Uppnå varaktiga besparingar

Uppnå varaktiga besparingar

Med bränsleeffektivitetspoäng kan du jämföra lastbils- och förarprestationer i detalj, samt följa trender över tid. Sammantaget gör detta bränsleeffektivitetsprotokollet till ett perfekt verktyg för aktiv förarvägledning – och för att kontrollera bränsleförbrukningen över tid.

Driver Coaching

Förarcoachning

Förarcoachning ger förarna tips i realtid om hur de kan köra mer bränsleeffektivt. Den ger kontinuerliga analyser under hela körningen, så att föraren kan anpassa sin körning efter ändrade förhållanden.


Skapa tillväxt i verksamheten

Skapa tillväxt i verksamheten

Förbättrad bränsleeffektivitet innebär också minskad miljöpåverkan. En grundlig dokumentation av utsläppen kan hjälpa dig att skaffa och behålla miljömedvetna kunder. Med Dynafleet kan miljörapporter skickas automatiskt till kunden med önskad frekvens.

Tjänsten Bränsle och miljö:
  • Ger dig överblick över bränsleförbrukning, körsträcka, utsläppsnivåer och mycket annat
  • Gör det möjligt att analysera hur bränsleeffektivt en viss förare kör
  • Genererar lättlästa rapporter som hjälper dig att tydliggöra områden för kostnadsbesparingar
  • Möjlighet till särskilda bränsleeffektivitetsrapporter som bidrar till varaktiga besparingar över tiden
  • Varnar vid markanta förändringar av bränslenivån, vilka kan bero på bränslestöld
  • Rapporter om utsläppsnivåer kan skickas automatiskt till kunderna
  •  Förarcoachning i hytten