Gör vagnparken effektivare

Gör vagnparken effektivare

Det har aldrig varit enklare att hålla koll på lastbilarna. Detaljerade kartor med stöd i GoogleMaps ger dig full kontroll över verksamheten. Förar- och fordonsdata kan visas direkt i kartan för ögonblicklig information om en leverans. Och det faktum att du vet exakt var lasten befinner sig gynnar både dig och dina kunder.

Positioner i realtid

Positioner i realtid

Konstanta uppdateringar om lastbilens hastighet, förarstatus, förväntad ankomsttid m.m. gör att transportplaneraren – och därmed kunden – har full kontroll hela tiden. För uppföljning av valda rutter är det enkelt att spåra tillbaka lastbilarnas positioner på kartan.

Skaffa nya uppdrag

Skaffa nya uppdrag

Realtidsinformationen om positioner kan också ge en vink om vilken lastbil som är bäst lämpad för ett nytt uppdrag. Du behöver bara trycka på en knapp så listar Dynafleet automatiskt de fordon som är närmast upphämtningsplatsen. Dessutom anger systemet vilka förare som har möjlighet att åka till destinationen inom ramen för sina arbetspass, och vilka som inte har det.

Rätt information precis när du behöver den

Rätt information precis när du behöver den

Letar du efter rätt inmatningskod eller en bekräftelse på en just-in-time-leverans? Genom att ställa in så kallade geofences är det möjligt att tillhandahålla viktig och tidsbesparande information när en lastbil kör in i eller lämnar ett visst geografiskt område. Informationen kan visas på kontoret och/eller i hytten.

Tjänsten Positionering:
  • Visar lastbilarnas exakta position ned på gatunivå. Visar även historiska positioner.
  • Ger information om tider, förare, hastighet, last och fordonstyp
  • Visar automatiskt vilka av dina lastbilar som är bäst lämpade när ett nytt uppdrag kommer in
  • Visar viktig information när din lastbil kommer in i ett visst geografiskt område, till exempel en terminal
  • Förenklar ruttplanering och hjälper föraren att hitta den snabbaste vägen till målet
  • Navigationspunkter i Dynafleet Online kan skickas till navigationssystemet i lastbilen
  • Du kan låta kunderna övervaka transportprocessen själva, via en särskild kundinloggningsfunktion i Dynafleet