Lösningar för en bättre verksamhet

Lösningar för en bättre verksamhet

Dynafleet ger dig korrekta och aktuella uppgifter precis när du behöver dem. Och hjälper dig att lösa flera av problemen som listas nedan.


Kontroll över bränslekostnaderna

Kontroll över bränslekostnaderna: Med bränsleeffektivitetsrapporterna får du alla uppgifter du behöver om bränsleförbrukning och trender. Därmed blir det enklare att genomföra de förändringar av förarbeteende som behövs för att spara bränsle – och följa upp utvecklingen över tid.
Ökad förarproduktivitet

Ökad förarproduktivitet: Alla föraraktiviteter loggas och visas. Hur länge är det innan det behövs en rast? Kan föraren åta sig ett nytt uppdrag under sitt skift? Allt detta beräknas och presenteras för dig så att du kan utnyttja varje minut maximalt.
Hitta ledig kapacitet

Hitta ledig kapacitet:
Dynafleet kan lista de fordon som är bäst lämpade för ett nytt uppdrag. Faktorer som geografisk position, återstående arbetstid och hastighetsbegränsningar vägs in och hjälper dig att fatta de bästa besluten.

Spårning av fordon och förare

Spårning av fordon och förare:
I rapporterna anges fordonsanvändningen i detalj. Hur mycket bromsar en viss förare? Eller kör på tomgång? Vid jämförelse av två förare som kör samma lastbil påvisas ibland stora skillnader. Med hjälp av Dynafleet kan du åtgärda dessa skillnader och därmed minska fordonsslitaget och förbättra förarnas körstilar.

Uppfylla kraven i lagstiftningen för förare

Uppfylla kraven i lagstiftningen för förare:
Förartider kan vara en komplicerad fråga. Men inte med Dynafleet. Vagnparkssystemet hjälper dig att hålla koll på alla föraraktiviteter – i nutid och i dåtid. Om en förare är nära att överskrida den tillåtna arbetstiden utfärdas en varning, både på kontoret och i lastbilen.

Mindre kontorsarbete

Mindre kontorsarbete:
Mycket av det arbete som tidigare gjordes manuellt, till exempel att ladda ned färdskrivardata och analysera olika fordonsparametrar, kan nu hanteras av Dynafleet. Detta minskar andelen administrativt arbete och frigör tid för andra arbetsuppgifter.

Visa miljöpåverkan

Visa miljöpåverkan:
Miljörapporterna innehåller detaljerad information om vagnparkens koldioxidutsläpp. Rapporterna kan även skickas ut automatiskt till kunderna, om du så önskar. Detta hjälper dig att arbeta proaktivt och samtidigt spara tid på informationsanalyser.