För vilken tidsperiod kan jag visa loggade föraraktiviteter?Tiden för de olika föraraktiviteterna kan visas för aktuell dag, föregående dag, den här veckan, hela loggen, efter senaste återställningen och för varje datum som det finns förarinformation om på kortet. Information från upp till fyrtio dagar kan lagras på kortet.