Kan jag använda en vanlig GSM-telefon?Den mobila enheten i Dynafleet-systemet kräver en telefon eller rättare sagt ett GSM-modem. Telefonen saknar lur. Den har bara ett gränssnitt som kan anslutas till en dator.