Vilka typer av rapporter kan föraren visa på den mobila enheten?Föraren kan visa två olika typer av rapporter: Fordonsdata: Här visas data och statistisk information om lastbilen och hur den har använts. Förardata: Här visas data och statistisk information om förarens arbetstider. Rapporterna är dock endast tillgängliga när smartkortet sitter i Dynafleet-enheten.