Ingår utbytta komponenter i den tekniska specifikationen?Endast komponenter som har bytts ut av en auktoriserad Volvoverkstad visas automatiskt i databasen.