Volvo FM MetanDiesel

En unik gaslastbil

Vi inser att Volvo Lastvagnar är en del av miljöproblemen. Men vi anser också att Volvo Lastvagnar är en del av lösningen. Volvo FM MetanDiesel är en av våra lastbilar med utpräglad miljöprofil. Jämfört med traditionella gasfordon ger den 30–40 procent högre energieffektivitet och har omkring 25 procent lägre bränsleförbrukning.


Fakta

30 000 mil
3,4 l/mil
Euro 5
Certifierat bränsle B0 % LNG

Demonteringshandbok Ja
Märkning av plast och gummi Ja
Material
Tillverkning:
- Energi (MWh)
- Vatten (m3)
- Miljöfarligt avfall (kg)

108
328
146
Växthuseffekt under livscykel (CO2e) 266
Livscykelbedömning Ja
ISO 14001-certifiering (produktion, utvecklingstekn.) Ja


Tillverkad på en koldioxidneutral anläggning

Tillverkad på en koldioxidneutral anläggning

Vi strävar efter hållbarhet under lastbilens hela livscykel – från monteringsband till återvinning. År 2007 var Volvo Lastvagnar första lastbilstillverkare i världen att ha en koldioxidneutral anläggning. I dag har vi flera anläggningar som är koldioxidneutrala och på samtliga strävar vi efter att använda förnybara energikällor som sol, vind, vatten och biomassa, i stället för fossila bränslen. Detta innebär att din Volvo FM MetanDiesel har byggts nästan helt utan att påverka miljön genom koldioxidutsläpp.

Medveten körning är viktigast

Medveten körning är viktigast

När man talar om minskade utsläpp är det dock så att ungefär 90 procent av den miljöpåverkan en lastbil står för sker när den används. Det är den bistra sanningen. Men de goda nyheterna är att Volvo Lastvagnar kan hjälpa dig att minska din miljöpåverkan på flera sätt. Och eftersom de flesta av dessa handlar om bränslebesparingar finns det pengar att hämta också. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

90 procent av din Volvo FM MetanDiesel kan återvinnas

Volvo Lastvagnar rullar vidare

90 procent av din Volvo FM MetanDiesel kan återvinnas. Det är möjligt eftersom Volvo Lastvagnar märker delarna för att identifiering och nedmontering ska bli så smidig som möjligt. För att vi ska kunna återvinna och återanvända din Volvo FM MetanDiesel renoverar Volvo Lastvagnar dessutom använda delar, ger ut handböcker för demontering samt har demonteringsanläggningar.


Beräkna ditt miljöavtryck

Beräkna ditt miljöavtryck

Volvo Lastvagnars webbaserade program Beräkna din miljöpåverkan innehåller en mängd information om de faktorer som påverkar miljön under din Volvo FM MetanDiesels hela livscykel. Du kan också använda det för att ta reda på hur stor påverkan just din lastbil – eller vagnpark – har på miljön och jämföra ditt resultat med andra lastbilar.