Ã…tervinning

Använda lastbilen om och om igen


Ungefär 90 procent av en Volvolastbil går att återvinna. Och ungefär en tredjedel av våra lastbilar är redan tillverkade av återvunnet material (33 procent av vikten). Alla plastkomponenter som väger mer än 50 gram har försetts med etikett så

att materialet lätt ska kunna identifieras. Det finns demonteringshandböcker för de flesta modeller och vi tecknar dessutom avtal med lokala partnerföretag för att se till att så lite som möjligt av en Volvolastbil ska gå till spillo.