DAS - Uppmärksamhetsassistans

Uppmärksamhetsassistans (Driver Alert Support - DAS), är ett  olycksförebyggande säkerhetssystem. Målet är att förhindra olyckor orsakade av för trötta förare eller förare som somnar.

Uppmärksamhetsassistansen övervakar körbeteendet och fordonets placering i förhållande till vägbana och vägkanter. Systemet påvisar körkaraktär för sömniga eller ouppmärksamma förare och uppmanar föraren att ta rast.

Om DAS är vald som favorit i förarinformationsdisplayen, kommer systemet ge kontinuerlig information om uppmärksamhetsnivå via displayen.

Uppmärksamhetsnivån anges som staplar, där fem staplar betyder full
uppmärksamhet och en stapel indikerar kritiskt låg uppmärksamhet.
DAS

Om ett försämrat körbeteende upptäcks kommer systemet att varna föraren med både en varningston och en skriftlig förmaning i displayen.

Första varningen ber om fokus på körning och andra varningen föreslår rast. När varningstonen aktiveras kommer radion automatiskt att dämpas.