Teknik för en säkrare värld

Vid en kollision kan en personbil kilas fast under lastbilen. För att förhindra detta och för att utnyttja bilens ramponeringszoner har Volvo Lastvagnar utvecklat ett främre underkörningsskydd.
Det främre underkörningsskyddet är standard. Här bildas en 200 mm djup ramponeringszon som avsevärt minskar
risken för att personbilens passagerarutrymme trycks in. Underkörningsskyddet ökar överlevnadschanserna för bilens passagerare. Dessutom har lastbilens stötfångare placerats på samma höjd som stötfångarna på en vanlig bil. Det gör att bilens deformeringszon kan utnyttjas på bästa sätt.