Nya Volvo FH

Det som går in måste komma ut

I avgaser finns det fyra huvudbeståndsdelar som har negativ effekt på hälsan och miljön: kväveoxid, partiklar, väteklorid och kolmonoxid. För oss på Volvo Lastvagnar ligger fokus på att minska kväveoxider och partiklar. Under de senaste 20 åren har vi lyckats minska utsläppen av dessa ämnen från nya lastbilar med 75 respektive 85 procent. Men vi nöjer oss inte med det.


Euro 5-godkänd

Euro 5-godkänd

Utsläppsstandarderna för lastbilar fastställer gränsvärdena för avgasemissioner för nya fordon som säljs inom EU:s medlemsstater. Den nuvarande standarden Euro 5 innebär att lastbilens dieselmotor får släppa ut maximalt 2,0 gram kväveoxider (NOX) per kWh och 0,02 gram partiklar (PM) per kWh. Alla motorer som finns till nya Volvo FH uppfyller dessa standarder.

Nya Volvo FH är kompatibel med D13K460

Förberedd för nästa steg

Nya Volvo FH kommer med ett motorprogram som uppfyller kraven i Euro 6.
Euro 6 är den nya europeiska standarden som blir obligatorisk för alla
nya tunga lastbilar från och med 1 januari 2014. 

SCR och AdBlue ger en framtidssäker lastbil

SCR och AdBlue ger en framtidssäker lastbil

Volvo har valt att använda SCR-teknik (selektiv katalytisk reduktion) för att uppfylla standarden i såväl Euro 5 som Euro 6. Tekniken använder en tillsats som heter AdBlue och som sprutas in i avgaserna innan de passerar genom SCR-katalysatorn, där kväveoxiderna omvandlas till ofarlig kvävgas och vattenånga. Infrastrukturen för AdBlue utökas stadigt.