Nya Volvo FH

Gjord för att återvinnas

Ungefär en tredjedel av materialet som användes vid tillverkningen av din nya Volvo FH kommer från återvunnet material. Och när din lastbil har nått slutet av sin livscykel kan du räkna med att vi tar hand om delarna. 90 procent av din nya Volvo FH kan återvinnas och alla plastkomponenter som väger minst 50 gram har märkts upp så att materialet lätt ska kunna identifieras.


Alla färger är gröna

Alla färger är gröna

All lackering på insidan och utsidan liksom underbehandlingen av ramen på din nya Volvo FH utförs helt utan lösningsmedel. Volvo Lastvagnars policy är att använda vattenbaserade färger och ytbehandlingar med pulver i stället för de giftigare alternativen med lösningsmedel.

Förbättrar återvinningen över hela världen

Förbättrar återvinningen över hela världen

För att förbättra avfallshanteringen globalt har Volvo Lastvagnar upprättat ett dokument som kallas Verksamhetsstandard för återförsäljare (Dealer Operator Standard, DOS). DOS innehåller riktlinjer som rör avfallshantering för Volvo Lastvagnars 660 återförsäljare och 1 550 verkstäder runtom i världen. Vi genomför även kontinuerligt program för återförsäljare runtom i världen för att förbättra det allmänna miljöarbetet och anpassa Volvo Lastvagnars standarder till nationella lagar och föreskrifter.