Volvo är redo för Euro 6. Här är D13K460.

Euro 6 närmar sig. Det är den hittills hårdaste europeiska utsläppslagstiftningen. D13K460 är vår första motor som uppfyller dessa krav. Utan några kompromisser. Här är alla fakta.    I-Torque. Vår nya drivlina för Euro 6.
Långt innan Euro 6 blir obligatoriskt lanserar vi nu vår nya drivlina. Vi kallar den I-Torque. Andra höjdpunkter är en ny generation I-Shift och en bränsleprestanda du inte trodde var möjlig. Läs mer om I-Torque.

Vad är Euro 6?

Jämfört med tidigare standarder ligger den huvudsakliga tonvikten i Euro 6 på två typer av utsläpp: kväveoxider (NOx) och partiklar (PM). 

Gränsvärdena är mycket strikta:

  • NOx har sänkts med 80% – till 0,40 g/kWh (för stationär testcykel)
  • NOx har sänkts med 77% – till 0,46 g/kWh (för transient testcykel)
  • Partiklar reduceras med 50% – till 0,01 g/kWh

Den sistnämna är faktiskt ännu tuffare, eftersom inte enbart vikten, utan också antalet partiklar, räknas. För att uppfylla detta krav krävs ett dieselpartikelfilter (DPF) för att fånga upp även de minsta partiklarna.

Euro 6 blir obligatoriskt för alla nya tunga lastbilar från och med den 1 januari 2014. Det kan dock vara en bra idé att investera i den nya tekniken tidigare än så.

Varför investera i Euro 6 innan 2014?

Det har sina fördelar att vara en av de första att investera i en Euro 6-certifierad lastbil. Först och främst kan du ta del av eventuella incitament på din marknad.

Men du kan också få konkurrensfördelar. Fler och fler kunder låter miljöaspekterna bli en avgörande faktor när de väljer transportleverantör.

Effekt och vridmoment för D13K460 Euro 6  

D13K460 – många nyheter men få skillnader

Förutom att D13K460 är avsevärt mycket renare, kommer du inte att märka så stora skillnader mellan den och dess Euro 5-motsvarighet.

Effekten och vridmomentet är liknande, vilket ger samma utmärkta körbarhet. Och bränsleförbrukningen är på nästan samma nivå.

Dessutom regenererar partikelfiltret sig självt under normala körförhållanden och byts med regelbundna serviceintervall.Vår lösning för Euro 6

Selective Catalytic Reduction (SCR) var vårt val för Euro 4 och Euro 5. Vi har nu förfinat tekniken ytterligare, så att den uppfyller Euro 6 utan att ge avkall på motorprestandan.

För att hålla nere kväveoxidnivåerna har vi lagt till ett icke kylt EGR-system (Exhaust Gas Recirculation, avgasåterledning) i motorn. Det ser till att körbarheten behålls, samtidigt som avgastemperaturen och kväveoxidnivåerna för effektiv efterbehandling optimeras.

 


Förutom SCR-katalysatorn har efterbehandlingssystemet utrustats med en dieseloxidationskatalysator (DOC), ett dieselpartikelfilter (DPF) och en katalysator för ammoniakrester (ASC) – alla i samma ljuddämpare. Vill du veta hur det fungerar? Ta en titt på animeringen längst upp på den här sidan.
Diagram för Euro 6-utsläpp
Illustration av Volvos tekniska lösning för Euro 6