Säkerhetssystem för Volvo FH-lastbilar

Körstödssystem. Med ett extra öga på vägen.

Volvo FH kan utrustas med flera branschledande säkerhetssystem som på ett effektivt sätt minskar risken för olyckor:

  • Stretch Brake
  • Aktiv farthållare och Kollisionsvarning med nödbroms
  • Körfältsassistans
  • Uppmärksamhetsassistans
  • Filbytesassistans
  • Nödbromsljus (nytt)
  • Elektroniskt stabiliseringsprogram

Stretch Brake.

I vissa situationer, exempelvis när du svänger eller kör utför på halt underlag, finns det risk att släpvagnen hinner i kapp lastbilen och skapar en farlig fällknivseffekt. Stretch brake är en ny Volvofunktion utvecklad för att förhindra att det händer. Genom att släpvagnen pumpbromsas sträcks fordonskombinationen ut, och faran minskar. Systemet kan aktiveras automatiskt i farliga situationer, i hastigheter på upp till 50 km/h. Stretch brake finns nu för både jämnlastbilar och dragbilar.

Aktiv farthållare och Kollisionsvarning med nödbroms.

Följ trafikrytmen utan problem. Den radarbaserade aktiva farthållaren (ACC) håller ett säkerhetsavstånd till fordonet framför genom att styra gaspådrag och alla tillgängliga bromsar. Om det finns risk för kollision projiceras ett varningsljus på vindrutan.

Kollisionsvarning med nödbroms tar det hela ett steg längre. Om risken för en krock är överhängande hjälper den dig automatiskt att panikbromsa. På så sätt minskas risken för allvarliga olyckor. Läs mer om Kollisionsvarning med nödbroms

Körfältsassistans.

Att glida ur körfältet är en vanlig orsak till allvarliga olyckor. Alltför vanlig, tycker vi. Körfältsassistansen registrerar vägmarkeringarna med en kamera och varnar dig om du råkar korsa dem. 

Uppmärksamhetsassistans.

Uppmärksamhetsassistans är ett intelligent system som håller koll på ditt körbeteende. Om det avviker från det normala och tyder på trötthet varnas du med en signal, samtidigt som ett meddelande i displayen föreslår att du tar en paus. 

Filbytesassistans.

Andra trafikanter kan lätt dölja sig i döda vinkeln på passagerarsidan. Filbytesassistansen använder en radar för att kontrollera det området så fort du blinkar för att byta fil. Om den upptäcker något varnas du av en ljudsignal och en blinkande ikon bredvid backspegeln. 

Elektroniskt stabiliseringsprogram.

Volvos elektroniska stabiliseringsprogram (ESP) minskar effektivt risken för avkörningar och vältolyckor. I farliga situationer träder ESP omedelbart in för att minska motoreffekten och bromsa både lastbilen och trailern. Varje hjul på lastbilen bromsas individuellt. ESP finns nu för de flesta specifikationer, både dragbilar och jämnlastbilar. 

Nödbromsljus.

Om du tvärbromsar blinkar bromsljusen snabbt för att varna bakomvarande fordon. Ett enkelt sätt att undvika påkörningar bakifrån, som annars lätt kan bli ödesdigra och leda till seriekrockar.

Aktivt säkerhetspaket


ACC med kollisionsvarning framåt och nödbromsning
Filbytesassistans
Uppmärksamhetsassistans