Chassispecifikationer för Volvo FH

 På den här sidan hittar du:

 • Chassihöjder
 • Max. axeltryck fram
 • Bakhjulsupphängning
 • Vändskivans kopplingshöjder
 • Dragbalkar
 • Bränsletankar
 • AdBlue-tankar
 • Vändskivor
 • Individuell framhjulsupphängning
 • Volvo Dynamic Steering
 • Tandemaxellyft
 • Löpaxlar
 • Pusheraxlar
 • Bromsar

Ladda ned de fullständiga chassispecifikationerna som PDF 1.9 MB

Chassihöjder

  Extralåg (dragbil) ca 810 mm
Låg ca 850 mm
Med ca 900 mm
Hög ca 1000 mm
Extrahög ca 1200 mm
 

Max. axeltryck fram (ton)

Luft Blad
Extralåg (dragbil) 7.5 -
Låg 8 -
Med 9* 9
Hög 9 10/20**
  Extrahög - 10/20** 
* Med individuell framhjulsupphängning 8,5.
** Med dubbla framaxlar (FAA20/FAA21).

Bakhjulsupphängning

Typ Axlar Upphängning Axel-/boggitryck Reduktion Löp-/pusheraxlar
Solo
RAD-L90 4×2 Parabel-/flerbladsfjädring 13 ton Enkelväxel/nav
RAD-GR 4×2 Luft 11,5/13 ton Enkelväxel/nav
  RAD-G2 4×2 Luft (för anläggning) 13 ton Nav  
 
Boggi
RADT-AR 6×2/8×2 Parabel 19/21 ton Enkelväxel/nav Löpaxel (fast)
RADT-GR 6×2/8×2 Luft 19/20,5/22,5/23 ton Enkelväxel/nav Löpaxel (fast/styrbar/medstyrande)
RAPD-GR 6×2 Luft 19/22 ton Enkelväxel/nav Pusheraxel (fast/styrbar)
  RADD-G2 6×4/8×4 Luft (för anläggning) 21/23/26 ton Enkelväxel/nav  
RADD-BR 6×4/8×4 Parabel 21 ton Enkelväxel/nav
RADD-TR1 6×4/8×4 Parabel-/konventionell bladfjädring 23/26 ton Enkelväxel/nav
RADD-TR2 6×4/8×4 Konventionell bladfjädring 26/32 ton Nav
RADD-GR 6×4/8×4 Luft 21/23/26 ton Enkelväxel/nav
RAPDT-GR 8×2 Luft 27/30/30,5/
31,5/32 ton
Enkelväxel/nav Pusheraxel (styrbar)
+ löpaxel (fast/styrbar)
RADDT-GR 8×4/10×4 Luft 27/33/36 ton Enkelväxel/nav Löpaxel (styrbar)
RAPDD-GR 8×4 Luft 27/30,5/32/35 ton Enkelväxel/nav Pusheraxel (styrbar)
  RADDT-G2 8×4/10×4 Luft (för anläggning) 27/33/36 ton Enkelväxel/nav Löpaxel (styrbar)

 

Vändskivans kopplingshöjder

Drivning Chassihöjd Upphängning Ramhöjd 5W höjd* Däck Min. kopplingshöjd Nominell körhöjd**
4×2 Extralåg RAD-GR 266 140 295–55 867 912
Extralåg RAD-GR 266 140 295–60 887 932
Låg RAD-GR 266 140 315–60 955 1015
Med RAD-GR 266 140 315–70 1014 1075
Med RAD-GR 300 140 315–70 1031 1092
Hög RAD-GR 266 140 315–80 1056 1147
Hög RAD-GR 300 140 315–80 1090 1164
6×2 Låg RADT-GR 266 160 315–60 975 1035
Med RADT-GR 266 160 315–70 1034 1095
Med RADT-GR 300 160 315–70 1051 1112
Hög RADT-GR 300 150* 315–80 1160 1234
Med RAPD-GR 266 160 315–70 1034 1095
Med RAPD-GR 300 160 315–70 1051 1112
Hög RAPD-GR 266 160 315–80 1076 1167
Hög RAPD-GR 300 160 315–80 1110 1184
6×4 Hög RADD-GR 300 150* 315–80 1173 1234
8×4 Hög RAPDD-GR 300 160 315–80 1137 1207
* +60 mm monteringshöjd.
** Ungefärliga höjder.


 

Dragbalkar

Centralmonterad, halvt undermonterad och undermonterad dragbalk för släpvagnar med centralaxel. Dragbalkarna kan monteras med 25 mm intervall.

Bränsletankar

Aluminium- eller ståltankar i volymer från 150 till 900 liter. Maximal bränslevolym är 1 480 liter för en 4x2-dragbil.

AdBlue-tankar

Volymer på mellan 32 och 100 liter. AdBlue-pumpen är integrerad i AdBlue-tankmodulen. Av plast.

Vändskivor

Certifierad installation tillåter upp till 36 tons last. I sortimentet ingår en ISO-godkänd vändskiva med L-formade profiler, vilket ger stor valfrihet. Flänsmonterad vändskiva är en lågviktsvariant då den inte kräver någon monteringsplåt. Vändskivans höjd över chassit är från cirka 140 mm. Inbyggd smörjning och indikator för släpvagnskoppling finns som tillval för vissa varianter.

 

Individuell framhjulsupphängning

Med den individuella framhjulsupphängningen kan framhjulen röra sig vertikalt oberoende av varandra, vilket ger enastående manövreringsegenskaper. Den har en lastkapacitet på 8,5 ton och finns för konfigurationerna 4x2 och 6x2. Den individuella framhjulsupphängningen kan nu också kombineras med Volvo Dynamic Steering.

Volvo Dynamic Steering

Aktivt styrsystem med extra servokraft. Ökar styrkraften i låga hastigheter, minskar rycken i ratten och gör det lättare att hålla ratten rakt framåtriktad vid inbromsning på underlag med varierande friktion. Ratten återgår automatiskt till utgångsläget både när du kör framåt och backar.
Volvo Dynamic Steering finns nu för alla axelkonfigurationer, även lastbilar med dubbla framaxlar. Tekniken kan också användas i kombination med individuell framhjulsupphängning.

Tandemaxellyft

Gör det möjligt att koppla ur och höja den bakersta drivaxeln på tandemboggin, i syfte att minska bränsleförbrukningen och svängradien. Genom att trycka på en knapp på instrumentbrädan kan föraren höja axeln när lastbilen körs utan last. När lastbilen körs lastad sänks axeln automatiskt och aktiveras igen. 

Tandemaxellyften finns för 6x4- och 8x4-konfigurationer (med tandemboggi) som är utrustade med skivbromsar.

Löpaxlar

Finns i flera utföranden – fast med enkel- eller tvillingmontage, medstyrande eller tvångsstyrd. Axeltryck: 7,5, 9,5 eller 10 ton.

Pusheraxlar

Finns i fast och tvångsstyrt utförande för både dragbilar och jämnlastbilar. Axeltryck: 7,5 eller 9 ton.


Bromsar

EBS (elektroniskt styrt bromssystem) ger överlägsen respons, prestanda och bromskänsla och ger tillgång till en rad praktiska funktioner. EBS finns nu för både skivbromsar och Z-kambromsar (för utvalda axelkonfigurationer och chassihöjder). Uppgradera ditt bromssystem genom att lägga till EBS Medium-paketet eller något av de andra tillvalen.


EBS MEDIUM

EBS-statusövervakning
EBS-statusövervakning via fordonets elsystem, TEA2+ och Volvo Tech Tool.

Start-i-backe-hjälp
Bromsarna frigörs inte förrän vridmomentet är tillräckligt högt för att driva fordonet framåt.

Analys av beläggningsslitage
Varning för beläggslitage – beräknar hur lång körsträcka som återstår med befintliga bromsbelägg. (Endast för skivbromsar.)

Automatisk lossning av parkeringsbroms
Parkeringsbromsen lossas när föraren trycker på gaspedalen och en växel är vald (gäller endast I-Shift).
  YTTERLIGARE TILLVAL

Utökad bromsförmåga
När föraren aktiverar Stretch Brake-systemet pumpbromsas släpvagnen automatiskt, vilket minimerar risken för fällknivseffekt.

ESP (elektroniskt stabiliseringssystem)
Stabiliseringsprogrammet gör att varje hjul bromsas individuellt, vilket ger högre stabilitet åt fordonskombinationen och motverkar fällknivseffekt, kanande och vajande släp samt vältolyckor. ESP uppfyller kraven på elektronisk kontroll av fordonsstabilitet och finns för två- och treaxlade fordon.

Nödbromsljus
Vid hastiga inbromsningar från över 50 km/h blinkar bromsljusen med fyra blinkningar per sekund.

Hydraulisk retarder
Växellådsmonterad kompaktretarder med en maxeffekt på 440 kW.