Upplev hytten utifrån i 360°

Nedan presenteras en interaktiv översikt av hytten. Klicka på textrutorna för att läsa mer.
De funktioner som beskrivs är generella och kan skilja sig åt från de som finns i
din lastbil.