Här finns plats för allt du vill ha med.

Mer plats för bränsle

Mer plats för bränsle …

Ju mer tanken rymmer, desto mer sällan behöver du tanka. På nya Volvo FM har vi flyttat på vissa komponenter för att göra plats för mer bränsle. Tanken finns i flera storlekar och i olika kombinationer för att du ska få plats med högsta tillåtna bränslemängd.

Volvo FM-påbyggnader

… eller komplexa påbyggnader

Vissa önskemål ställer mycket specifika krav på chassikonstruktionen. För att ge plats för påbyggnaden går det därför att flytta på några av chassikomponenterna på nya Volvo FM. En flexiblare konstruktion är svår att hitta.

Läs mer om fördelarna med den flexibla konstruktionen

Chassikonstruktion

A. Batterilådan.

Batterilådan har flyttats 300 mm, vilket skapar utrymme för 100–120 liter extra bränsle. Men det är inte allt. Den kan även installeras baktill och flyttas helt ur vägen (på dragbilar med luftfjädring). Därmed skapas ytterligare 300 liter bränslevolym och installation av påbyggnader underlättas.

B. AdBlue-tanken.

På dragbilar kan en ny 50-liters AdBlue-tank monteras bakom hytten (ovanpå ramen), vilket frigör utrymme på chassisidan.

C. Bränsletankarna.

De flesta människor vill tanka så billigt och så sällan som möjligt. Volvo FM kan utrustas med en mängd olika bränsletankar som skiljer sig åt vad gäller form, placering, höjd, volym och material. De finns i storlekar från 150 till 900 liter och kan kombineras på många olika sätt för att maximera din bränslekapacitet.

D. APM (Air Production Modulator).

På dragbilar har APM-enheten nu placerats mellan chassiramarna för att ge större plats åt chassimonterad utrustning eller bränsletankar.

E. Lufttankarna.

Lufttankarna kan installeras i många olika lägen beroende på lastbilens specifikationer. Det ger en mycket flexibel konstruktion.

F. Tom chassisida.

Om din påbyggnad kräver det kan Volvo FM ofta konstrueras med all utrustning på ena sidan, så att påbyggaren har en helt tom sida att förfoga över.

Chassit till en Volvo FM-dragbil med axelkonfigurationen 4x2
Chassiet till en Volvo FM-jämnlastbil med axelkonfigurationen 6x2 från ovan