Säkerhetssystem i Volvo FM

Körstödssystem.
Med ett extra öga på vägen.

Volvo FM kan utrustas med flera branschledande säkerhetssystem som på ett effektivt sätt minskar risken för olyckor:

  • Stretch Brake
  • Aktiv farthållare
  • Filbytesassistans
  • Nödbromsljus
  • Elektroniskt stabiliseringsprogram

Stretch brake.

I vissa situationer, exempelvis när du svänger eller kör utför på halt underlag, finns det risk att släpvagnen hinner i kapp lastbilen och skapar en farlig fällknivseffekt. Stretch brake är en ny Volvofunktion konstruerad för att förhindra detta. Genom att släpvagnen pumpbromsas sträcks fordonskombinationen ut, och faran minskar. Systemet kan aktiveras automatiskt i farliga situationer, i hastigheter på upp till 50 km/h.

Aktiv farthållare med kollisionsvarnare framåt.

Följ trafikrytmen utan problem. Den radarbaserade aktiva farthållaren (ACC) håller ett säkerhetsavstånd till fordonet framför genom att styra gaspådrag och alla tillgängliga bromsar. Om det finns risk för kollision projiceras ett varningsljus på vindrutan.

Filbytesassistans.

Andra trafikanter kan lätt dölja sig i döda vinkeln på passagerarsidan. Filbytesassistansen använder en radar för att kontrollera det området så fort du blinkar för att byta fil. Om den upptäcker något varnas du av en ljudsignal och en blinkande ikon bredvid backspegeln.

Nödbromsljus.

Om du tvärbromsar blinkar bromsljusen snabbt för att varna bakomvarande fordon. Ett enkelt sätt att undvika påkörningar bakifrån, som annars kan bli ödesdigra och leda till seriekrockar.

Elektroniskt stabiliseringsprogram.

Volvos elektroniska stabiliseringsprogram (ESP) minskar effektivt risken för avkörningar och vältolyckor. I farliga situationer träder ESP omedelbart in för att minska motoreffekten och bromsa både lastbilen och släpvagnen. Varje hjul på lastbilen bromsas individuellt. ESP finns nu för de flesta specifikationer till både dragbilar och jämnlastbilar.