Volvo FM-motorer

Förutsättningen för bränsleeffektivitet.

Bra köregenskaper. Låg bränsleförbrukning. Och uppfyller förstås Euro 6-kraven. Det är det som kännetecknar Volvos dieselmotorer.

Motorprogrammet till Volvo FM består av:

  • D11, 11-liters med 330 till 450 hk
  • D13, 13-liters med 420 till 500 hk

Vridmomentet hos Volvo FM

Volvos momentkurva.
Du känner den i pedalen.

Utmärkt vridmoment vid låga varvtal. Extremt brett område med högsta vridmoment. Maxmoment möter maxeffekt. När man börjar jämföra motorkurvor märks det tydligt varför Volvo är ledande inom dieselmotorteknik. För din del innebär det snabb acceleration, mycket god dragkraft, goda köregenskaper i låga hastigheter och, sist men inte minst, en bränslesnål och bekväm körning i marschfart.

Bränsleeffektiva motorer

Inbyggd bränsleeffektivitet.

Optimerad geometri i förbränningskammaren. Snabb och precis EMS-styrd insprutning. Hög gasfyllnadsgrad. Vi skulle kunna räkna upp fler exempel på varför Volvos motorer är så svårslagna när det gäller bränsleekonomi. Skillnaden kommer att märkas på ditt ekonomiska resultat. Och på miljön.

Volvo Engine Brake +

Volvo Engine Brake.
Minimera slitaget på bromspedalen.

För att kunna hålla en hög snitthastighet utan att kompromissa med säkerhet eller bränsleekonomi behöver du en bra motorbroms. Därför kan D11-drivlinan utrustas med vår populära Volvo Engine Brake (VEB). Till D13 finns vår patenterade VEB+ som absorberar upp till 375 kW (510 hk) tack vare den unika kamaxeln och de fyra vipparmarna.
Motorprogram, Volvo FM.

Typ Max. motoreffekt (hk) Max. motoreffekt (kW) Max. vridmoment (Nm)
D11K330 330 243 1 600
D11K370 370 273 1 750
D11K410 410 302 1 950
D11K450 450 332 2 150
D13K420 420 309 2 100
D13K460 460 338 2 300
D13K500 500 368 2 500

Visa fullständiga drivlinespecifikationer

Vår lösning för Euro 6.

80 procent lägre kväveoxidutsläpp och 50 procent mindre partiklar. Det var så vi lyckades uppfylla Euro 6-kraven utan att ge avkall på motorprestandan.

Motor
Ett closed loop-spjäll, en wastegate-turbo, en okyld EGR och mycket annat. De nya motorkomponenterna har två huvudsyften: att förbättra gasflödet och att se till att avgaserna har exakt rätt temperatur när de når efterbehandlingssystemet.

Den sjunde insprutaren
En särskild dieselinsprutare används för värmehantering i DOC och säkerställer att DPF och SCR fungerar korrekt.

Dieseloxidationskatalysator (DOC)
DOC producerar de kvävedioxider (NO2) som DPF behöver för att förbränna partiklarna effektivt. Under kalla förhållanden producerar den också den värme som krävs för regenereringen.

Astrid Drewsen berättar om Euro 6-kraven och bränslebesparingarna

Dieselpartikelfilter (DPF)
Filtret samlar upp partiklarna (PM) och lagrar dem tills de förbränns under regenereringen. Regenereringen sker automatiskt och föraren behöver inte vidta några åtgärder själv.

Selective Catalytic Reduction (SCR)
I blandningszonen sprutas AdBlue in i avgaserna. När de når katalysatorn förvandlas kväveoxiderna (NOₓ) till de ofarliga ämnena kvävgas och vatten.

Katalysator för ammoniakrester (ASC)
Det sista steget före avgasröret. Här avlägsnas eventuell resterande ammoniak (NH3).