Volvo FM – bränsle
Bränslesnålt med Euro 6

De flesta vet att bränsleförbrukningen kommer att öka markant när dagens Euro 5-motorer anpassas till den nya Euro 6-normen. Men Volvo har tvärtemot förväntningarna klarat den här omställningen bra, utan några större ökningar. Nya Volvo FM innehåller två nyheter som uppfyller Euro 6-kraven och samtidigt sparar bränsle åt kunderna.

Astrid Drewsen

Astrid Drewsen är produktansvarig för de nya Euro 6-kompatibla drivlinorna D11 och D13. ”Bränsleeffektiviteten hos de nya drivlinorna är nästan lika hög som hos föregångarna i Euro 5-klassen. Prestanda och köregenskaper är exakt desamma. Det gäller alla motoreffekter i serien, från 330 till 500 hästkrafter”, säger Astrid Drewsen.

Ren råstyrka

Nya Volvo FM uppfyller de hittills strängaste miljökraven. Kväveoxidutsläppen har minskat med 80 procent och partikelutsläppen har halverats. Det goda resultatet har vi nått genom vidareutvecklad teknik för selektiv katalysatorreduktion (SCR) och en effektivare AdBlue-dosering. Sedan den 31 december 2013 måste alla nya lastbilar uppfylla de nya utsläppskraven.

Euro 6-motor från ovan

I-See sparar bränsle från start 

Nu har vi vidareutvecklat den bränslebesparande tekniken som lanserades med nya Volvo FH. I-See kan spara upp till fem procent bränsle från första stund. Systemet fungerar så att det memorerar vägens topografi och anpassar hastighet och växlingar för maximal bränsleeffektivitet. Nödvändiga data laddas automatiskt ned från I-See-databasen.

Nästan lika hög bränsleeffektivitet, exakt samma prestanda och köregenskaper

”Systemet vet exakt vad som krävs i en uppförs- eller nedförsbacke. Det kan förutse lutningar längs vägen och meddela motorn och I-Shift-växellådan hur rörelseenergin ska tas tillvara. Man kan säga att I-See imiterar körbeteendet hos en duktig förare”, förklarar Anders Eriksson, som har utvecklat I-See.

Tillgång till en bank av bränslebesparingar

I-See kan registrera och ladda upp information om vägens lutning. När systemet stöter på en väg som ännu inte finns med samlar det in information om den automatiskt. Denna överförs sedan till databasen. Nästa gång en I-See-användare kör samma sträcka finns vägen i systemet.

”Större vägar ska finnas i systemet inom några dagar eller veckor efter att de lagts in. På så sätt kan alla lastbilar med I-See spara bränsle direkt”, säger Anders Eriksson.

Anders ErikssonFuel Advice sparar mer

Syftet med Volvos förarutbildning är att hjälpa alla förare till en mer bränslesnål körning. Men för en hållbar effekt på lång sikt finns det inget som slår kontinuerlig uppföljning och tips från en personlig rådgivare. Jarkko Aine, som är ansvarig för transportlösningar, beskriver huvuddragen i den nya bränslerådgivningstjänsten Fuel Advice.

”Tidigare har bara de största åkerierna sett fördelarna med en personlig bränslerådgivare. Men den här tjänsten fungerar som en prenumeration och lönar sig oavsett antalet lastbilar. Efter varje analys skickas en rapport med åtgärdsförslag till åkeriet. Bränslerådgivaren som skapar rapporten finns dessutom till hands för att besvara frågor”, säger Jarkko Aine.

Fuel Advice kan spara upp till fem procent bränsle och minska bränsleutgifterna månad för månad.

Läs mer om fördelarna med I-See
Läs mer om Volvos bränslesnåla motorer
Läs mer om Fuel Advice
Läs mer om vårt bränslesparpaket och ta reda på vad du kan spara

4
Bränsle