Manövrering av Volvo FM
Du glömmer nästan att du kör en lastbil

Fjädringen i nya Volvo FM har optimerats enligt samma kriterier som vässat köregenskaperna hos nya Volvo FH. Det är särskilt riktningsstabiliteten och styrningen som har förbättrats. Volvo FM har en ny, lägre konstruktion som gör den ännu mer följsam på vägen.

Inom geometrin kan minimala förändringar ofta göra stor skillnad. Niklas Fröjd, som är expert på fordonsdynamik, tar krängningshämmarens placering som ett exempel.

”När en fullastad lastbil börjar svänga utsätts dragbilens ram för stora krängningskrafter från släpvagnen. Kraften kan fortplanta sig till axlarna och orsaka felaktig hjulinställning. Det påverkar köregenskaperna negativt och måste kompenseras på något sätt. Den nya krängningshämmaren har placerats nära vändskivan, vilket gör att kraften i stället leds ned mot marken. Lastbilen blir mycket stabilare att svänga”, säger Niklas Fröjd.

Allt har bytts ut, uppgraderats eller förbättrats

Inte nog med det

Krängningshämmarens nya placering bidrar även till att reducera de krafter som chassit utsätts för på ojämna vägar. Körkomforten och riktningsstabiliteten ökar. Det är en fördel – inte minst vid kurvtagning.

”Låt oss säga att du kör i en rondell och att svängkrafterna gör att hytten kränger. Med krängningshämmarens nya placering i bakhjulsupphängningen märks detta mindre. Släpvagnen överför helt enkelt mindre kraft till hytten”, säger Niklas Fröjd.

Med ny vinkling

Även styrningen har förbättrats med geometrins hjälp. ”Vi har valt att vinkla fjädringssystemet något”, säger Niklas Fröjd och visar genom att vrida sin utsträckta hand lite åt sidan. ”Skillnaden syns inte, men fjädringen gick tidigare parallellt med marken. Med den nya vinkeln skapas en lätt motstyrning när lastbilen vänder och svänger”.

Tendenser till överstyrning motverkas och föraren kan välja en position på vägen och känna hur lastbilen följer den.

Volvo FM på en bro

Varje detalj räknas

Förutom de geometriska förbättringarna har hela fjädringen modifierats och finjusterats. Alla komponenter har bytts ut, uppgraderats eller förbättrats för att öka styvheten i fjädringen och dämpningssystemen. Även motorupphängningen har förbättrats för att minska vibrationerna. Och mindre vibrationer innebär mindre påfrestning på förarna. En förare som mår bra är säkrare i trafiken än en som är trött och sliten.

 

Testad för precision

Stefan Axelsson har varit testansvarig för den nya fjädringen. Han betonar hur viktigt det är att man kan lita på lastbilen i kniviga situationer där felmarginalen ofta är minimal. ”När du får möte på en landsväg har du bråkdelen av en sekund på dig att räkna ut marginalerna. Det är i sådana situationer du märker hur bra styrsystemet är”, säger han.

Niklas Fröjd

Några överraskningar?

Stefan Axelsson tänker efter länge innan han svarar. ”På sätt och vis. Körprecisionen på slingrande vägar är överraskande bra, nästan som på en vanlig bil. Du skulle aldrig våga pressa en annan lastbil så hårt”, säger han.

Äkta vara

Niklas Fröjd tror att detta beror mycket på den nya, strama utformningen. ”Med den nya geometrin ökar förarens upplevelse av kontroll. Lastbil och släpvagn har en imponerande grundstabilitet, vilket i sin tur ökar komforten.” Niklas Fröjd medger att han är stolt och nöjd över det han varit med om att skapa. ”Resultatet är precis det alla förare vill ha – äkta körupplevelser.”

3
Köregenskaper