Volvo FM med lägre vikt
Biggest loser

Under de senaste tio åren har lastbilarna blivit allt tyngre. I dag riskerar många lastade dragbilar att överskrida gränsvärdet för totalvikt på 18 ton. På grund av kompensationseffekter betyder varje extra kilo på dragbilen tre kilo lägre nyttolast.

Tack vare Volvos viktoptimeringsprogram har man kunnat banta den nya FM 4x2-dragbilen till en perfekt vikt. Programmet, som anpassas för varje lastbil, har gett goda resultat utan att man tvingats ge avkall på funktioner.

Alla pratar om viktökning

”Vikt handlar mycket om bränsleförbrukning, men när dragbilen når gränsvärdet är nyttolasten den viktigaste faktorn”, säger segmentansvarige Jonas Odermalm. Det tog man med i beräkningen när viktprogrammet introducerades. ”En målsättning var att förebygga viktökningar till följd av Euro 6-anpassningen, och resultatet blev faktiskt bättre än förväntat. Medan andra pratar om viktökning har vi tappat 75 kilo”.

Andra pratar om viktökning,
men vi har tappat 75 kilo

Var fanns då dessa extrakilon?

”När vi tittade närmare på det fanns möjligheterna på lite olika ställen. Vi tog till exempel bort överskottskilon vid motorfästet fram, i ramkonstruktionen, vid en eller ett par tvärbalkar och vid hyttförankringen bak. Vi skar bort några kilon här och där. Det var små förändringar var för sig, men totaleffekten blev stor.”

Jonas Odermalm förklarar hur man gått till väga och betonar att två viktiga faktorer var bättre tillverkningsprocesser och bättre kontroll över materialkvaliteten i individuella komponenter. Bland annat infördes nya styrspindlar med integrerade länkarmar.

Kunskap är makt

”Vi har verkligen utnyttjat all vår kunskap om kundernas verksamhetsområden. Om vi vet exakt hur en lastbil används kan vi optimera konstruktionskriterierna för just den tillämpningen”, säger Jonas Odermalm och ritar upp en skiss över alla tänkbara användningsområden för lastbilar på whiteboardtavlan. ”En lastbil som bara körs på jämna, fina vägar ska inte ha axlar med terrängkonfiguration”, säger han med eftertryck.

”Om du vet exakt hur mycket varje komponent belastas blir standardlösningar rätt meningslösa”, inflikar Christer Pehrsson som är affärschef för fjärrtransporter. ”De gör lastbilarna tyngre än de behöver vara, vilket inte alls går ihop med vår syn på säkerhet. Vi tar inga risker”, säger han.

Vem har nytta av det här?

Volvos forskning visar att en av fyra kunder är viktkänsliga. För dem är det extra viktigt att planera noga för att inte överskrida den maximala nyttolasten och riskera juridiska påföljder. Åkare som kör farligt gods som bränsle har givetvis extra anledning att hålla koll på vikten.

Christer Pehrsson

Hur kan 75 kilo bli 225?

Viktminskningen på nya Volvo FM är värd tre gånger så mycket i vunnen nyttolast. Hur är det möjligt? Anledningen är förstås släpvagnens kompensationseffekt på dragbilen när totalvikten närmar sig 18 ton. I vissa fall betyder det att nyttolasten hos nya Volvo FM ökar med 225 kilo.

”Om lastbilen skulle bli 150 kilo tyngre efter Euro 6-anpassningen riskerar kunden att förlora nästan ett halvt ton nyttolast.” Jonas Odermalm tycks häpna över sina egna ord och Christer Pehrsson tar upp tråden. ”Det visar onekligen att ingen har råd att köra runt med 75 kilo mer hårdvara än de behöver.”

7
Lägre vikt