Körstödssystem för Volvo FMX

Även de bästa förarna kan behöva lite stöd på vägen.

Vid anläggningsuppdrag måste du ofta köra både i grusgropar och ute på vanliga vägar. Ute på vanliga vägar är du ofta i vägen för övrig trafik. Och grusgropen har sina egna utmaningar. Så se till att du får hjälp av körstödssystemen.


Stretch brake.

I vissa situationer, exempelvis när du svänger eller kör utför på halt underlag, finns det risk att släpvagnen hinner i kapp lastbilen och skapar en farlig fällknivseffekt. Stretch brake är en ny Volvofunktion utvecklad för att förhindra att det händer. Genom att släpvagnen pumpbromsas sträcks fordonskombinationen ut, och faran minskar. Systemet kan aktiveras automatiskt i farliga situationer, i hastigheter på upp till 50 km/h.  Stretch brake finns nu för både jämnlastbilar och dragbilar.

Uppmärksamhetsassistans.

Uppmärksamhetsassistans är ett intelligent system som håller koll på ditt körbeteende. Om det avviker från det normala och tyder på trötthet varnas du med en signal, samtidigt som ett meddelande i displayen föreslår att du tar en paus.

Nödbromsljus.

Om du tvärbromsar blinkar bromsljusen snabbt för att varna bakomvarande fordon. Det är ett effektivt sätt att undvika påkörningar bakifrån, som kan bli ödesdigra och leda till seriekrockar.

Aktiv farthållare med kollisionsvarnare framåt.

Följ trafikrytmen utan problem. Den radarbaserade aktiva farthållaren (ACC) håller ett säkerhetsavstånd till fordonet framför genom att styra gaspådrag och alla tillgängliga bromsar. Om det finns risk för kollision projiceras ett varningsljus på vindrutan.

Filbytesassistans.

Andra trafikanter kan lätt dölja sig i döda vinkeln på passagerarsidan. Filbytesassistansen använder en radar för att kontrollera det området så fort du blinkar för att byta fil. Om den upptäcker något varnas du av en ljudsignal och en blinkande ikon bredvid backspegeln.

ESP – stabilitetsprogram.

Det elektroniska stabiliseringsprogrammet (ESP) bromsar in varje hjul individuellt. Det ger högre stabilitet åt hela fordonskombinationen och motverkar fällknivseffekt, vältolyckor och svajande släp. ESP finns både för dragbilar och jämnlastbilar.

Aktivt säkerhetspaket

ACC med kollisionsvarning framåt och nödbromsning
Filbytesassistans
Uppmärksamhetsassistans