Volvo FMX motorer

Upp till 540 hk ren kraft.
Med lika god bränsleeffektivitet.Vridmomentet hos Volvo FMX

Volvos momentskurva.
Du känner den i pedalen.

Utmärkt vridmoment vid låga varvtal. Extremt brett område med högsta vridmoment. Maxmoment möter maxeffekt. När man börjar jämföra motorkurvor märks det tydligt varför Volvo är ledande inom dieselmotorteknik. För din del innebär det snabb acceleration, mycket god dragkraft, goda köregenskaper i låga hastigheter och, sist men inte minst, en bränslesnål och bekväm körning i marschfart.

Bränsleeffektiva motorer

Inbyggd bränsleeffektivitet.

Optimerad geometri i förbränningskammaren. Snabb och precis EMS-styrd insprutning. Hög gasfyllnadsgrad. Vi skulle kunna räkna upp fler exempel på varför Volvos motorer är så svårslagna när det gäller bränsleekonomi. Ditt ekonomiska resultat kommer märka skillnaden. Det kommer miljön också.

Volvo Engine Brake +

VEB och VEB+. Upp till 510 hk bromseffekt.

Minimera slitaget på bromspedalen. Volvos patenterade motorbromsar ger imponerande 375 kW (510 hk) på D13 och 290 kW på D11. Genom att VEB+ samverkar med I‑Shift och farthållaren kan du ta dig fram i grusgropar eller gruvområden utan att kompromissa med säkerhet eller bränsleekonomi.

Volvos motorprogram

Upp till 540 hk. Bara att välja.

Motorprogrammet för Volvo FMX består av åtta olika motoreffekter: fyra 11-litersmotorer (D11) och fyra 13-liters (D13). Det gör att det alltid finns en som passar dina transportuppdrag.


Typ Max. motoreffekt (hk) Max. motoreffekt (kW) Max. vridmoment (Nm)
D11K330 330 243 1600
D11K370 370 272 1750
D11K410 410 302 1950
D11K450 450 332 2150
D13K420 420 309 2100
D13K460 460 338 2300
D13K500 500 368 2500
D13K540 540 397 2600

Visa de fullständiga drivlinespecifikationerna.


Vår lösning för Euro 6.

80 procent lägre kväveoxidutsläpp och 50 procent mindre partiklar. Det var så vi lyckades uppfylla Euro 6-kraven utan att ge avkall på motorprestandan.

Motor

Ett closed loop-spjäll, en wastegate-turbo, en okyld EGR och mycket annat. De nya motorkomponenterna har två huvudsyften: att förbättra gasflödet och att se till att avgaserna har exakt rätt temperatur när de når efterbehandlingssystemet.

Den sjunde insprutaren

En särskild dieselinsprutare används för värmehantering i DOC och säkerställer att DPF och SCR fungerar korrekt.

Dieseloxidationskatalysator (DOC)

DOC producerar kvävedioxiderna (NO₂) som DPF behöver för att förbränna partiklarna effektivt. Under kalla förhållanden producerar den också den värme som krävs för regenereringen.

Dieselpartikelfilter (DPF)

Filtret samlar upp partiklarna (PM) och lagrar dem tills de förbränns under regenereringen. Regenereringen sker automatiskt och föraren behöver inte vidta några åtgärder själv.

Selective Catalytic Reduction (SCR)

I blandningszonen sprutas AdBlue in i avgaserna. När de når katalysatorn förvandlas kväveoxiderna (NOₓ) till de ofarliga ämnena kvävgas och vatten.

Katalysator för ammoniakrester (ASC)

Det sista steget före avgasröret. Här avlägsnas eventuell resterande ammoniak (NH₃).