Chassispecifikationer för nya Volvo FMX

På den här sidan hittar du:
 • Chassihöjder
 • Max. axeltryck fram
 • Bakhjulsupphängning
 • Dragbalkar
 • Bränsletankar
 • AdBlue-tankar
 • Vändskivor
 • Volvo Dynamic Steering
 • Löpaxlar
 • Pusheraxlar
 • Bromsar

Ladda ned de fullständiga chassispecifikationerna (PDF)


Chassihöjder

Medium ca 900 mm
High ca 1 000 mm
X-High ca 1 200 mm
XX-High ca 1 240 mm


Framaxlar

FA-LOW Låg framaxel för chassihöjd Medium och axeltryck upp till 9 ton.
FA-MED Medelhög framaxel för chassihöjd Medium och axeltryck upp till 10 ton.
FA-HIGH Hög framaxel för chassihöjd High och axeltryck upp till 10 ton.
FA-XHIGH Extra hög framaxel för chassihöjd X-high och axeltryck upp till 10/18* ton.
FA-XXHIGH Drivande framaxel, axeltryck upp till 9/18* ton.
Dubbla framaxlar – FA-HIGH/FA-XHIGH Finns för konfigurationerna 8x2 och 8x4 för axeltryck upp till 18 ton.
   
* Med dubbla framaxlar (FAA20/FAA21).

Max. axeltryck fram (ton)

Luft Blad
Medium 9 10
High 9 10/18*
X-High 10/18*
XX-High 9/18*

* Med dubbla framaxlar (FAA20/FAA21).Bakhjulsupphängning

Typ Axel-
konfiguration
Fjädring Axel-/boggitryck Reduktion Andra axlar

Solo
RAD-L90 4×2 Parabel-/flerbladsfjädring 13 ton Enkelreduktion/nav
RAD-GR 4×2 Luft 13 ton Enkelreduktion/nav
RAD-G2 4×2 Luft 13 ton Enkelreduktion/nav
RAD-L90 4×4 Parabel-/flerbladsfjädring 13 ton Nav

Boggi
RADT-AR 6×2 Parabel 19/21 ton Enkelreduktion/nav Fast löpaxel
RADT-GR 6×2/8×2 Luft 19/20,5/22,5/23 ton Enkelreduktion/nav Fast/styrbar/
medstyrande löpaxel
RAPD-GR 6×2 Luft 19/22 ton Enkelreduktion/nav Fast/styrbar pusheraxel
RADD-G2 6×4/8×4 Luft 21/23/26 ton Enkelreduktion/nav
RADD-BR 6×4/8×4 Parabel 21 ton Enkelreduktion/nav
RADD-TR1 6×4/8×4 Parabel-/konventionell
bladfjädring
23/26 ton Enkelreduktion/nav
RADD-TR2 6×4/8×4 Konventionell bladfjädring 26/32 ton Nav
RADD-GR 6×4/8×4 Luft 21/23/26 ton Enkelreduktion/nav
RADD-BR 6×6 Parabel 21 ton Nav
RADD-TR1 6×6 Parabel-/konventionell
bladfjädring
26 ton Nav
RADD-TR2 6×6 Konventionell bladfjädring 26/32 ton Nav
RAPDT-GR 8×2 Luft 27/30/30,5/31,5/32 ton Enkelreduktion/nav 3 axlar/styrbar
pusheraxel och styrbar
eller fast löpaxel
RADDT-GR 8×4 Luft 27/33/36 ton Enkelreduktion/nav 3 axlar/styrd löpaxel
RAPDD-GR 8×4 Luft 27/30,5/32/35 ton Enkelreduktion/nav 3 axlar/styrd pusheraxel
RADDT-G2 8×4 Luft 27/33/36 ton Enkelreduktion/nav 3 axlar/styrd löpaxel
RADD-BR 8×6 Parabel 21 ton Nav
RADD-TR1 8×6 Parabel-/konventionell
bladfjädring
26 ton Nav
RADD-TR2 8×6 Konventionell bladfjädring 26/32 ton Nav

Dragbalkar

Centralmonterade, halvt undermonterade och undermonterade dragbalkar för släpvagnar med centralaxel. Dragbalkarna kan monteras med 25 mm intervall.

Bränsletankar

Aluminium- eller ståltankar i volymer från 150 till 900 liter. Maximal bränslevolym är 1 480 liter för en 4x2-dragbil.

AdBlue-tankar

Av plast. Volymer på mellan 32 och 90 liter. AdBlue-pumpen är integrerad i AdBlue-tankmodulen.

Vändskivor

Certifierad installation tillåter upp till 36 tons last. I sortimentet ingår en ISO-godkänd vändskiva med L-formade profiler i olika höjder, vilket ger stor valfrihet. Flänsmonterad vändskiva är en lågviktsvariant då den inte kräver någon monteringsplåt. Vändskivans höjd över chassiet är från cirka 140 mm. Inbyggd smörjning och indikator för släpvagnskoppling finns som tillval för vissa varianter.

Volvo Dynamic Steering

Aktivt styrsystem med extra servokraft. Ökar styrkraften i låga hastigheter, minskar rycken i ratten och gör det lättare att hålla ratten rakt framåtriktad vid inbromsning på underlag med varierande friktion. Ratten återgår automatiskt till utgångsläget både när du kör framåt och backar.

Finns för dragbilar och jämnlastbilar 4x2, 6x2, 6x4, 8x2 eller 8x4 med enkel framaxel.

Löpaxlar

Finns i flera utföranden – fast med enkel- eller tvillingmontage, medstyrande eller tvångsstyrd. Axeltryck: 7,5; 9,5 eller 10 ton.

Pusheraxlar

Finns i fast och tvångsstyrt utförande för både dragbilar och jämnlastbilar. Axeltryck: 7,5 eller 9 ton.


Bromsar

Volvos EBS-skivbromsar (Electronically controlled Brake System) finns med programpaketen EBS Standard och EBS Medium för jämnlastbilar och dragbilar. ESP finns för dragbilar och jämnlastbilar med 4x2, 6x2 och 6x4-drivning. Därmed kan Volvo erbjuda ESP för praktiskt taget alla ADR-applikationer och EMS-kombinationer. I bromsprogrammet ingår även Volvos Z-kambromsar med ABS (Anti-lock Braking System).

EBS MEDIUM
Utöver innehållet i EBS Standard innehåller EBS Medium följande funktioner:

EBS-statuskontroll
EBS-statusövervakning via fordonets elsystem, TEA2+ och Volvo Tech Tool.

Start-i-backe-hjälp
Bromsarna frigörs inte förrän vridmomentet är tillräckligt högt för att driva fordonet framåt.

Analys av beläggningsslitage
Varning för beläggslitage – beräknar hur lång körsträcka som återstår med befintliga bromsbelägg.

Automatisk lossning av parkeringsbroms
Parkeringsbromsen lossas när föraren trycker på gaspedalen och en växel är vald (gäller endast I-Shift).

YTTERLIGARE TILLVAL
I tillägg till programpaketen finns även följande alternativ:

Utökad bromsförmåga
När föraren aktiverar systemet pumpbromsas släpvagnen automatiskt, vilket minimerar risken för fällknivseffekt. Endast för jämnlastbilar.

ESP (elektroniskt stabiliseringsprogram)
Stabiliseringsprogrammet gör att varje hjul bromsas individuellt, vilket ger högre stabilitet åt fordonskombinationen och motverkar fällknivseffekt, kanande och vajande släp samt vältolyckor. ESP uppfyller kraven om elektronisk kontroll av fordonsstabilitet.

Nödbromsljus
Vid hastiga inbromsningar från hastigheter över 50 km/h blinkar bromsljusen med fyra blinkningar per sekund.

Hydraulisk retarder
Växellådsmonterad kompaktretarder med en maxeffekt på 440 kW.