Styr med lillfingret – Volvo Dynamic Steering

Volvo Dynamic Steering är den största nyheten på fältet sedan servon kom. I nya Volvo FMX klarar den alla typer av underlag galant, både på väg och i terräng – samtidigt som förarna inte blir lika trötta. Nu finns Volvo Dynamic Steering också för dubbla framaxlar, vilket är en stor fördel vid många vanliga anläggningsuppdrag.

”Det är precis det här som behövs i anläggningsbranschen – smart teknik som ingriper mellan föraren och gropiga vägar”, säger chefsingenjör Jan-Inge Svensson.

Det är de små groparna som är värst

Styr med ett finger

Assistansen är progressiv, så Volvo Dynamic Steering, VDS, gör stor skillnad vid låga hastigheter. När svängintensiteten är hög och lasten tung kan det vara väldigt tufft. ”Man ser ofta hur förarna lutar sig framåt för att få mer styrka i överkroppen”, förklarar utvecklingsingenjören Kristoffer Tagesson. ”Men med den nya tekniken kan du styra en fullastad lastbil med bara ett finger på ratten. Och eftersom kraften är perfekt avpassad hela tiden svänger hjulen alltid på samma sätt, oavsett hur ojämn vägen är. Det gör styrningen mycket mer förutsägbar.”

Nu även för dubbla framaxlar

Volvo Dynamic Steering finns nu även för lastbilar med två framaxlar. Eftersom konfigurationen 8x4 med dubbla framaxlar är något av en standardtipplastbil i många länder är detta goda nyheter för många lastbilsförare. Särskilt med tanke på att dessa lastbilar ofta transporterar tunga laster och det vanligtvis krävs större kraft för att styra med två axlar än med en.

Kompenserar för groparna

Jämfört med servon i en passagerarbil har Volvo Dynamic Steering ett antal avancerade funktioner. Den kompenserar till exempel för ojämnheter i vägen, förklarar Jan-Inge Svensson.

”På gropiga vägar rycker det ofta i ratten, men Volvo Dynamic Steering kompenserar för skakningarna redan innan de kommer dit. Det är faktiskt de små groparna som är värst, eftersom de kan förvandla grusvägar till tvättbrädor – och då måste man sänka hastigheten. Så styrningen har en stor inverkan på produktiviteten.”

 

Volvo Dynamic Steering ger föraren avlastning för axlarna.
Axlar

Tröttheten är ett bekymmer

När det bildas is på asfalt eller på en byggarbetsplats kan föraren känna vibrationerna i hela kroppen. ”Genom att filtrera bort störningarna kan vi göra körningen mindre tröttsam. Och en pigg förare kör säkrare och gör ett bättre jobb”, säger Jan-Inge Svensson.

Backa utan att hålla i ratten

”När du har en belastning på nio till tio ton på lastbilens framaxel och fullt utslag på hjulen är det tungt att backa”, säger Kristoffer Tagesson. ”Med Volvo Dynamic Steering kan du lägga i backen och vrida ratten med minsta möjliga ansträngning. Sedan kan du släppa ratten och bara titta på när den mjukt roteras tillbaka tills lastbilen har rätats upp.” Assistansen kopplas ur när ratten är i neutralt läge igen.

Realtidsuppdaterad precision

Volvo Dynamic Steering kombinerar hydraulisk styrning med en elmotor som gör det upp till 85 procent lättare att styra vid låga hastigheter. Motorn skickar signaler 2 000 gånger i sekunden för att ge perfekt assistans hela tiden. ”Då förstår du kanske hur exakt den är”, säger Jan-Inge Svensson.

”Tekniken bygger på ett styrsystem med extra servokraft, och vi har stora möjligheter att vidareutveckla funktionen i framtiden. I-Shift revolutionerade växellådan. Volvo Dynamic Steering gör detsamma för styrningen. Vårt system har alla förutsättningar att bli riktigt populärt.”

Jan-Inge Svensson

Detaljerna viktiga vid hög hastighet

Den nya styrningen kan också kompensera för varierande friktion mellan olika hjul, vilket är vanligt när man bromsar på ojämnt underlag. En annan funktion kompenserar när lastbilen tenderar att driva på vägar som sluttar åt ena hållet, vilket lätt kan bli en källa till irritation. Båda funktionerna förbättrar riktningsstabiliteten och fokuserar styrkraften. ”Ju tuffare förhållandena är, desto mer uppskattar du funktionen”, säger Kristoffer Tagesson. ”Även med flera axlar känns det som om du kör en vanlig lastbil på en vanlig väg.”

Färre förslitningsskador

Även unga förare drabbas allt oftare av problem med nacke och axlar. Inte minst i byggbranschen. ”Med det i åtanke blir Volvo Dynamic Steering mer än en komfortlösning”, säger Jan-Inge Svensson. ”Det minskar risken för förslitningsskador och maximerar produktiviteten. Förarna kan se fram emot en längre aktiv karriär utan smärtsamma nackproblem. Eftersom det råder brist på bra förare är det mer värdefullt än någonsin med låg sjukfrånvaro och hög produktivitet.”

De två ingenjörerna ser påtagligt nöjda ut. ”Ja”, säger Kristoffer Tagesson, ”det här blev till och med bättre än vi väntat oss.”

Läs mer om fördelarna med Volvo Dynamic Steering på en byggarbetsplats

2
Styrning