การคำนวณรอยเท้าประวัติรถบรรทุกของท่าน

เพื่อที่จะให้ลูกค้าของรถบรรทุกวอลโว่และคนอื่นๆ ได้รับทราบข้อเท็จจริงและตัวเลขเกี่ยวรถบรรทุกของเราที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม เราจึงได้ผลิตและออกแถลงการณ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ การเผาผลาญพลังงานเชื้อเพลิง การปล่อยไอเสีย และอื่นๆ เพื่อให้ท่านได้คำนวณผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านการผลิต การใช้งาน หรือการเลิกใช้งานของรถบรรทุกวอลโว่ หรือทั้งวงจรชีวิตรถบรรทุกวอลโว่นั่นเอง
หลักการคำนวณ
รายการวัสดุต่างๆ ที่มีปริมาณเทียบเท่ากับที่ใช้ไปกับรถบรรทุกวอลโว่รุ่น FH หรือรถลากวอลโว่รุ่น FM 4x2 นั่นคือฐานหรือหลักที่ใช้คำนวณประวัติของรถบรรทุกวอลโว่ การคำนวณนั้นรวมถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตที่ผ่านการคัดแยกจากวัตถุดิบ การผลิตวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานผลิตของซัพลายเออร์ของเราและโรงงานผลิตของเราในทวีปยุโรป ทั้งนี้รวมถึงการขนส่งด้วย