การดำเนินงานของเรา

การดำเนินงานที่อิงกับการรักษาสิ่งแวดล้อม นั้น มิได้จำกัดอยู่เฉพาะรถบรรทุก หากแต่การผลิตทุกส่วนของเรานั้นเป็นส่วนที่มีความสำคัญเท่าๆ กันกับความยั่งยืนของบริษัท เป้าหมายหลักสำคัญของเรานั้นคือการสร้างกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนทั้งหมด เริ่มจากโรงงานผลิตจนกระทั่งถึงตัวแทนจำหน่าย และตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำในการพัฒนาหลายๆ ส่วนในอุตสาหกรรมการผลิตรถบรรทุก

ภาพรวม
เพราะเรามุ่งมั่นที่จะทำเพื่อสิ่งแวดล้อม เรามุ่งเน้นให้วิธีการผลิต โรงงานผลิต และการขนส่งไปจากโรงงานของเรานั้น ได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

เราเป็นบริษัทแรกที่สร้างโรงงานปราศจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โรงงานของเรา ณ เมืองอูเมีย (Umeå) ได้สร้างระบบการทำงานที่ปล่อยไอเสียน้อยที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ และภายในอีกไม่กี่ข้างหน้า เราจะขยายระบบการทำงานดังกล่าวนี้ให้กระจายออกไปทั่วโลกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้