ลดเสียง

นอกเหนือจากการส่งผลร้ายต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแล้ว การขนส่งยังก่อให้เกิดผลกระทบอื่นต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นั่นก็คือมลภาวะทางเสียง โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตเมืองต่างๆ มลภาวะทางเสียงสามารถจัดการได้ด้วยระบบการจราจรหรือการวางผังเมือง หากแต่การขนส่งเชิงพานิชย์นั้นถือเป็นส่วนสำคัญของระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นเมื่อเกิดมลภาวะทางเสียงมากก็จะมีการเรียกร้องให้ลดความดังของเสียงลง
รถบรรทุกจะเบาเสียงได้มากแค่ใหน?
รถบรรทุกระบบไฮบริดนั้นเงียบมาก

เป็นที่สังเกตว่า หากรถวิ่งที่ความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยางรถยนต์จะเกิดเสียงดังกว่าไดรฟไลน์ นั่นก็หมายความว่ารถทั้งคัน รวมทั้งหางลากพ่วง ซุปเปอร์สตัคเจอร์ เทรลเลอร์ และยาง นั้นต่างเป็นส่วนสำคัญในการลดเสียง