รถบรรทุกและการบริการของเรา

เพื่อพัฒนารถบรรทุกและการบริการให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เราได้มุ่งปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราและนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ออกสู่ตลาด

การทุ่มเทในเรื่องดังกล่าวนี้ แสดงออกชัดเจนที่เป้าหมายของเราในการปรับปรุงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพเพียงแค่ปีละ 1% การเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีระบบไฮบริดสำหรับรถบรรทุกหนัก การทำงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อหาเชื้อเพลิงทางเลือก มองหาช่องทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง พร้อมๆ กับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์