ด้วยหนึ่งในเครือข่ายศูนย์บริการที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก ท่านสามารถคิดถึง Volvo Trucks ในฐานะผู้ให้บริการซ่อม บำรุงรักษาและตรวจเช็คสภาพที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วได้อยู่เสมอ

เครือข่ายการให้บริการของเราได้จัดเตรียมศูนย์บริการให้ถึง 8 แห่ง 8 จังหวัดทั่วประเทศไทย ค้นหาศูนย์บริการในพื้นที่ของท่านจาก ดีลเลอร์และเครื่องระบุตำแหน่งที่ตั้งศูนย์บริการของเรา

 

 

หากท่านเลือกทำสัญญาบริการกับ Volvo Trucks เราขอให้การรับประกันว่า รถบรรทุกของท่านจะอยู่ในสภาพดีที่สุดอยู่เสมอ  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาบริการที่มีอยู่สามระดับได้จากส่วนนี้